Όροι Χρήσης - Corfudeals.gr

Η ατομική επιχείρηση με επωνυμία Δημήτρης Νεοφ. Φαϊτάς με διακριτικό τίτλο CORFULAND και έδρα στην διεύθυνση την Κέρκυρα, σας καλωσορίζει στο corfudeals.gr Μέσω του ιστότοπου αυτού διαφημίζονται και προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, οι οποίες ενεργοποιούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αριθμό αλλά μετά από την συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού αγορών/εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα προς πώληση στην ειδική εκπτωτική τιμή στον χρήστη/αγοραστή από τον εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης, με τους παρακάτω όρους τους οποίους αποδέχεται πλήρως και αδιακρίτως. Η χρήση και η περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο corfudeals.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησης Δημήτρης Φαϊτάς - CORFULAND και εσάς (χρήστης).

 

1. Έννοιες 

Επιχείρηση: αφορά την επωνυμία Δημήτρης Νεοφ. Φαϊτάς με διακριτικό τίτλο Corfuland εδρεύει στην Κέρκυρα στη διεύθυνση Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 96 (Κεντρικά Γραφεία) και Αλβέρτου Κοέν 2 (Υποκατάστημα). Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2661024744  (τηλεφωνική υποστήριξη από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9.00–15:00)

Προμηθευτής: είναι ο κάθε Προμηθευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της επιχείρησης για να προωθήσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/αγοραστές της ιστοσελίδας

Αγοραστής: είναι ο κάθε χρήστης/αγοραστής που συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που παρουσιάζεται στον ιστότοπο και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή

Ιστότοπος:  corfudeals.gr

Προσφορά: είναι η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που παρουσιάζεται στον ιστότοπο.

Προϊόν/υπηρεσία: είναι το προϊόν/υπηρεσία που διαθέτει ο Προμηθευτής και το προσφέρει σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω του ιστότοπου.

Κουπόνι: είναι το έγγραφο που λαμβάνει ο αγοραστής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, το οποίο φέρει ένα μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά στον Προμηθευτή για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.


2. Γενικά θέματα

2.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν την 24 Σεπτεμβρίου 2011. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή το θεωρήσει αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα αναρτάται διαδικτυακά. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών ή του ιστότοπου θεωρείται ότι συνιστά την αποδοχή των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.

2.2 Η περιήγηση, η πρόσβαση  και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει  ο ιστότοπος υπόκειται έκαστη στους όρους και τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται στο παρόν Συμφωνητικό.

2.3 Ο χρήστης/αγοραστής για να επωφεληθεί των ειδικών προσφορών, θα πρέπει να   έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος, στον ιστότοπο corfudeals.gr, δημιουργώντας το προσωπικό/μοναδικό του προφίλ, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές που επιθυμεί.

2.4 Για να εγγραφεί μέλος ο χρήστης πρέπει να υπερβαίνει η ηλικία του το 18ο έτος

2.5 Τα κατοχυρωμένα εκ του νόμου δικαιώματα του χρήστη ως καταναλωτή δεν επηρεάζονται από τους παρόντες όρους του συμφωνητικού.

 

3. Υπηρεσίες/Διαδικασία

3.1 Η Εταιρία μέσω του ιστότοπου προωθεί για λογαριασμό του Προμηθευτή τα προϊόντα/υπηρεσίες του στους χρήστες/αγοραστές της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά παρουσιάζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο και υπό τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Η Επιχείρηση συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών του Προμηθευτή αποκλειστικά και μόνο ως διαμεσολαβητής χωρίς να αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή.

3.2 Για την περιήγηση στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου, δεν απαιτείται η εγγραφή του χρήστη, απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει στην αγορά μιας προσφοράς.

3.3 Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή  πρέπει ο χρήστης να δηλώσει  προσωπικά του στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία πληρωμής κ.α.

3.4 Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης θα αποχτήσει έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό του, τον οποίο πρέπει να φυλάσσει και να ειδοποιήσει την επιχείρηση αμέσως σε περίπτωση που κάποιος τρίτος τον πληροφορηθεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο θα κοινοποιηθεί το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής του εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως ο εκπρόσωπός του της Υπηρεσίας και του ιστότοπου. Ο χρήστης  έχει την πλήρη ευθύνη να διαφυλάσσει τον απόρρητο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασής του. Προκειμένου να γίνει έγκυρη εγγραφή χρήστη, απαιτείται να δηλωθεί από αυτόν έγκυρη και υπάρχουσα διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που γίνει άνοιγμα λογαριασμού με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαπιστωθεί αποδεδειγμένα ότι δεν ανήκει στο χρήστη, ο λογαριασμός θα κλείνεται από την επιχείρηση, χωρίς καμία προειδοποίηση. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμά της να ζητήσει από τους χρήστες την επαλήθευση της εγκυρότητας του λογαριασμού τους, οποιαδήποτε στιγμή. Ο χρήσης κατά το άνοιγμα του λογαριασμού εγγυάται την αλήθεια και εγκυρότητα των στοιχείων του όπως αυτά δηλώνονται μέσω της διεύθυνσης ταχυδρομείου του, οφείλει δε να ενημερώσει την επιχείρηση Corfu Deals - Δημήτρης Φαϊτάς σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων αυτών.

3.5 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλώνοντας ψευδή στοιχεία ή σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι χρησιμοποιεί τις άνω διευθύνσεις με σκοπό παραπλανητικό προς την επιχείρηση, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

3.6 H επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει προς τους χρήστες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφημιστικό περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μήνυμα αφορά τις σχέσεις του χρήστη με την επιχείρηση, τη δραστηριότητα του λογαριασμού του και τις αγορές. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, στέλοντας email στην διεύθυνση [email protected] με θέμα "UNSUBSCRIBE ΜΕ FROM corfudeals.gr LIST".


4. Αγορά Κουπονιών 

4.1 Κάθε χρήστης που προβαίνει στην αγορά ενός Κουπονιού, έχει ήδη  επιβεβαιώσει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου κάνοντας εγγραφή και στη συνέχεια ακολουθεί η αγορά και χρέωση του λογαριασμού της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. Αφού η επιχείρησης μας λάβει το ποσό της πληρωμής, συνάπτεται συμβόλαιο αγοράς και η επιχείρησης μας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρήση επιβεβαίωση της συναλλαγής. Η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται αποδοχή της συναλλαγής από την επιχείρηση. Μετά την αποστολή της άνω επιβεβαίωσης, η συναλλαγή θεωρείται ολοκληρωμένη. 

4.2 Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς της προσφοράς. Το παρόν Συμφωνητικό (και κάθε εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της επιχείρησης και εσάς) θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Αιγίου.

Ο Πελάτης ασκεί το συγκεκριμένο δικαίωμα με έγγραφη δήλωσή του προς την επιχείρηση Corfu Deals - Δημήτρης Φαϊτάς, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], υπόδειγμα της οποίας δήλωσης υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε εδώ . Ακολούθως η επιχείρηση μας κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη, υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αγορά του συγκεκριμένου κουπονιού. Στη συνέχεια το κουπόνι αυτό ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της άνω 14ημερης προθεσμίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης παύει να ισχύει και η