Πολιτική απορρήτου

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δηλώσει οποιoδήποτε προσωπικό δεδομένο. Προσωπικά δεδομένα του ζητούνται μόνο εάν κάνει εγγραφή για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών ή για να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails  για τις ισχύουσες προσφορές του corfudeals.gr.
 

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης  στον ιστότοπο corfudeals.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση Corfuland - Δημήτρης Φαϊτάς, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Τα προσωπικά δεδομένα που δύναται να ζητηθούν είναι: όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες μηχανισμού πληρωμής, όπως είναι οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Επιχείρησης) από την επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο με σκοπό: 

  • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους χρήστες  του, 
  • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site, 
  • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών  κ.λπ.) ,
  • την εύρυθμη λειτουργία του site,
  • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.


H χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική»), καθώς και στους Όρους Χρήσης. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο corfudeals.gr ο χρήστης υποδηλώνει ότι αποδέχεται αυτήν την Πολιτική.

Η επιχείρηση "CORFULAND" - Δημήτρης N. Φαϊτάς δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή/και κανονισμό. 

Δεσμευόμαστε να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιαδήποτε δεδομένα σε οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς (εκτός της επιχείρησής μας) εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη. Οι πληροφορίες  του αρχείου αυτού δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή μισθώσουμε τις πληροφορίες αυτού του αρχείου σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς σκοπούς δίχως την συγκατάθεση του χρήστη. 

Παρόλα αυτά, δυνάμεθα να τις διαθέσουμε σε αντιπροσώπους μας προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική. Για παράδειγμα, δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη να μας παρέχουν υπηρεσίες προώθησης προϊόντων ή υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή να τις αποστείλουμε σε πάροχο πιστωτικών καρτών προκειμένου να επεξεργαστεί μία πληρωμή. 

Υπάρχει δυνατότητα συλλογής ΙΡ (Internet Protocol) διεύθυνση του χρήστη προκειμένου να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και για να διαχειριζόμαστε τον παρόντα ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός ο οποίος προσδίδεται στον υπολογιστή του χρήστη όταν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται επίσης για να διευκολυνθεί η αναγνώριση του χρήστη   κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας και για τη συλλογή ευρέων δημογραφικών πληροφοριών.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Όρων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση:

1. στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, ή

2. μέσω email, εάν διαθέτουμε το email σας. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις. Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει να παύσει τη χρήση του Ιστοτόπου.